గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

17, డిసెంబర్ 2017, ఆదివారం

శ్రీ బీయస్సెస్ ప్రసాద్ కవి కృత శంఖ బంధ కందము.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా!
శ్రీ బియస్సెస్ ప్రసాద్ గారు శంఖబంధ కందమునందంగా వ్రాసియున్నారు. తిలకించండి.
శ్రీ బీయస్సెస్ ప్రసాద్ కవి కృత శంఖ బంధ కందము.
కం.వంచించుట నేరమ్మే!
వంచుట తల లంచమునకు వర నీచమ్మే!
వంచితులవర్ధనమ్మే
మంచిదనచు పంచ నెంచ మనధర్మమ్మే!
శ్రీమతి సుప్రభ గారి చేసిన ప్రక్రియ ననుసరించి వ్రాసినది. వారికి ధన్యవాదములు.
స్వస్తి.
బీయస్సెస్ పెఅసాద్.
కవిగారికి నా అభినందనలు.
జైహింద్.

16, డిసెంబర్ 2017, శనివారం

అష్టదళ పద్మ అష్ట దిగ్బంధచంపకము రచన, శ్రీ ఎమ్వీవీయస్ శాస్త్రి

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! శ్రీ ఎమ్వీవీయస్ శాస్త్రి కృత అష్టదళ పద్మ అష్ట దిగ్బంధచంపకము. చూడండి.  
అష్టదళ పద్మ అష్ట దిగ్బంధచంపకము 
వి ను ర ద యాం త రం గు డ వు వి న్న ప మొ క్క టి ప క్షి వా హ నా
వి ను తి ని జే సె దన్ వి ను ము వి క్రమ నం ద సు తా వ రా హ రీ
వి న య ము తో డ వే డి తి ని వి జ్ఞు ని జే య ర గో ప భూ వ రా
వి ను మ య నీ వె ది క్క ను చు వి న్న ప మం టి ర మా మ నో హ రా
స్వస్తి.
యమ్వీవీయస్ శాస్త్రి.
బంధ కవితాభిలాషులగు శ్రీ శాస్త్రిగారిని మనసారా అభినందిస్తున్నాను.
జైహింద్.

15, డిసెంబర్ 2017, శుక్రవారం

చిరంజీవి సాధు శ్రీవైష్ణవిని అభినందించిన ప్రజాపత్రిక వారపత్రిక.( తే.15-12-2017.) కు ధన్యవాదములు.

2 comments

 జైశ్రీరామ్. 
ఆర్యులారా! శుభోదయమ్.
చిరంజీవి సాధు శ్రీవైష్ణవి వారగణన పృచ్ఛకురాలుగా నున్నందున నిర్వాహకులు ఈ చిరంజీవిని సత్కరించియున్నారు.
అవధాన నిర్వాహములచే సత్కరింపఁబడుతున్న కుమారి సాధు శ్రీవైష్ణవి.
చిరంజీవి సాధు శ్రీవైష్ణవిని అభినందించిన ప్రజాపత్రిక వారపత్రిక. తే.15-12-2017.
ఈ పత్రికా మణికి ధన్యవాదములు తెలియఁజేయుచున్నాను.
సుగుణ సుమాలనెన్నుకొని శోభను కొల్పెడి పత్రికాగ్రణిన్,
ప్రగణితరీతి వెల్గుచు ప్రభావము తోడ ప్రజాళి గుండెలన్
ధగ ధగ వెల్గు పత్రికను,  ధర్మప్రకాశను గొల్తునెన్నుచున్.
జగతిని వెల్గుగాత విరజాజులసౌరభమట్లు నిచ్చలున్.
జైహింద్.

కుండలాకార నాగబంధ కందము. రచన. కవయిత్రి పావులూరి సుప్రభ.

2 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! 
కవయిత్రి పావులూరి సుప్రభ విరచిత కుండలి నాగ బంధ కందమును చూడండి ఎంత నిపుణతతో వ్రాసరో. చూచి అభినందించండి. వ్రాయుటకు మీరూ యత్నించండి. 

కుండలాకార నాగబంధ కందము.
గారవమొప్పఁగ మరిమరి
కోరి కొలుతు జలజవదన కుదురగు మదితో
తీరమ్ము జేరి వారీ!
నీరీతులును గనఁగ నెద నిలుచును సుఖిగా
స్వస్తి.
సుప్రభ.
11-09-2017
కవయిత్రికి కవికభినందనలు.   
జైహింద్.